top of page
  • Satış Defteri Kontrolü

 

  • Satış faturaları ve Z raporları kayıtlara aktarılır.

 

  • Maaş bordrosu

 
Bordro takibi: İşe başlayanlar, ayrılanlar organize edilir ve muhasebeciye iletilir

 

  • Satın Alma Defteri Kontrolü

 
Tedarikçi faturalarının düzenlenmesi ve ödeme tahsisi veya henüz ödenmemişse takip edilmesi

 

  • Gider Defteri Kontrolü


Düzenlenen ve ödenen ya da henüz ödenmemiş olan Kamu Hizmetleri ve Gider faturalarının takibi

 

  • Defter tutma

 
İşletmeniz için doğru muhasebe kayıtları tutmaya odaklanıyoruz. Hizmetimiz, orijinal belgelerinizin toplanmasını, muhasebe yazılımına ilişkin bilgilerin yakalanmasını ve ilgili bilgi ve belgelerin ihtiyaç duyduğunuzda sizin için hazır olmasını sağlamayı içerir. Şirket kayıtlarını ve diğer gerekli diğer kayıtları da yapıyoruz.

 

  • Nakit yönetimi


Şirket nakit akışı tahminini ayarlama, güncelleme, izleme ve analiz etme
- Satışları, satışların maliyetini ve genel giderleri analiz etmek

- Cashflow excel elektronik tablosunu kurma

- Formül bağlantılarını, grafikleri ve varyansları ayarlama

- Net nakit giriş ve çıkış farklarının takibi

- Tahmin rakamlarına karşı aylık kıyaslama

- Raporlama ve iyileştirme uygulaması

 

  • KDV

 
KDV İadeleri için faturaların hazırlanması ve mal sahibine olası KDV yükümlülüğünün bildirilmesi ve gerekirse finansmanın düzenlenmesi

Bir acente olarak işletmeler adına KDV iadeleri ve Yılsonu hesaplarını dosyalama

 

  • Raporlar

 
Stok Kontrolü ve Sayımı, Özel Raporlar, Satılan Malın Maliyeti, Alacaklı ve Borçlu Kontrol Hesaplarının Kontrolü, Banka Cari Hesap Mutabakatı, Diğer İlgili İşler, uluslararası çifte vergilendirme anlaşmaları, Türkiye ve İngiltere ticaret işlemleri, analiz ve Raporlama vb.

bottom of page